Kurs na wózki widłowe

Zapisz się!

Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych - OSK Lipski

Wymagania wstępne dla uczestnika:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel kursu i uprawnienia:

 • celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych do obsługi wózków jezdniowych.
 • uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego wydawane są na wszystkie typy wózków, czyli spalinowe: LPG, Diesel oraz elektryczne. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczeń w języku angielskim lub niemieckim.

Cena za kurs obejmuje:

 • pełne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi urządzeń objętych tematyką szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • przygotowanie do egzaminu przed komisją UDT
 • zajęcia praktyczne nowiusieńkim sprzętem z 2023 r.
 • załatwiamy wszelkie formalności związane z egzaminem UDT

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników, kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin teoretyczny. Część druga to egzamin praktyczny. Egzaminy odbywają się w naszym ośrodku.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wózków jezdniowych podnośnikowych