Szkolenie ADR dla kierowców zawodowych – dlaczego warto się zapisać?
Zapisy on-line Zaufane opinie

Szkolenie ADR dla kierowców zawodowych – dlaczego warto się zapisać?

Ciągły rozwój i poszerzanie swoich umiejętności są ważne w każdym zawodzie. Jeżeli jesteś kierowcą, możesz również wziąć udział w szkoleniach, które pozwolą Ci na znalezienie pracy w innej branży niż dotychczas. Przykładem może być szkolenie ADR. Co to jest i jakie uprawnienia zdobędziesz? Odpowiadamy.    

 

Spis treści:

 

Uprawnienia ADR – co to jest?

Jeżeli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, doskonałym rozwiązaniem może być szkolenie ADR. Dzięki niemu możesz realizować dodatkowe zadania lub całkowicie zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej. Uprawnienia ADR umożliwią Ci transportowanie materiałów niebezpiecznych. Jeżeli jesteś zainteresowany wykonywaniem zadań w tym zakresie, szkolenie ADR zapewni Ci odpowiednie podstawy. Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę, dzięki której zachowasz pełne bezpieczeństwo podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Kurs ADR Puławy

 

Szkolenie ADR dla kierowców, którzy chcą rozszerzyć swoje uprawnienia

Szkolenie ADR pomoże Ci wzmocnić swoją atrakcyjność na rynku pracy w branży logistycznej i spedycyjnej. Zdarza się, że dla pracodawcy uprawnienia kategorii C, C+E oraz doświadczenie są niewystarczające. W ofertach pracy pojawia się coraz częściej zapis: uprawnienia ADR. Co to jest oraz jaki ma wpływ na proces rekrutacji? Jak wspomnieliśmy, szkolenie ADR umożliwi Ci przewożenie materiałów niebezpiecznych. Oczywiście, musisz udokumentować swoje uprawnienia. Niezbędne do tego jest zaświadczenie ADR. Otrzymasz je po ukończeniu odpowiedniego kursu.

Dlaczego jest to tak ważne? Jeżeli pracodawca zatrudnia kierowcę do przewożenia materiałów niebezpiecznych, musi on posiadać uprawnienia ADR. Brak odpowiedniego przeszkolenia może skutkować nałożeniem kar finansowych na pracodawcę.

Uwaga! Za dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy bez wymaganego zaświadczenia ADR grozi kara w wysokości 2 000 zł!

 

Jak przebiega szkolenie ADR?

Szkolenie ADR możesz zrealizować w OSK Lipski. Oferujemy dwa rozwiązania, po których zdobędziesz inne uprawnienia ADR. W zależności od tego, czego wymaga Twój pracodawca lub jaka praca Cię interesuje, możesz zrealizować:

 • Szkolenie ADR dla początkujących, który trwa 3 dni w wymiarze 18 godzin lekcyjnych.
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach trwa 2 dni w wymiarze 13 godzin lekcyjnych.

Po zakończeniu szkolenia ADR na poziomie podstawowym odbywa się egzamin z wiedzy, który składa się z 30 pytań. Aby uzyskać wynik pozytywny, musisz odpowiedzieć dobrze na co najmniej 20 pytań.

Jeżeli uzyskasz wynik pozytywny, możesz przystąpić do kursu specjalistycznego. Następnie musisz przystąpić do egzaminu składającego się z 18 pytań. Poprawna odpowiedź na 12 z nich zapewni Ci uprawnienia ADR na cysterny.

Podczas szkolenia podstawowego ADR zdobędziesz wiedzę na temat obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne, różnych typów zagrożeń, wymagań, zapobiegania i stosowania środków bezpieczeństwa, odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, postępowania w razie wypadku i pierwszej pomocy.

Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych, zapraszamy na szkolenie ADR.

 

Sprawdź więcej informacji w naszej ofercie: Szkolenia dla kierowców zawodowych

 

Kiedy będzie potrzebne odnowienie ADR?

Uprawnienia ADR są wydawane na czas określony. Ich termin ważności upływa po 5 latach od dnia nabycia zaświadczenia. W tym czasie możesz realizować przewozy materiałów niebezpiecznych krajowe i międzynarodowe. Odnowienie ADR polega na ponownym ukończeniu szkolenia. Kiedy musisz to zrobić? Odnowienie ADR powinno nastąpić 12 miesięcy przed końcem daty ważności.

 

Uprawnienia ADR po szkoleniu

Jakie uprawnienia ADR nabywa kursant po szkoleniu? Najważniejsze informacje na ten temat reguluje umowa ADR, w której pojawia się podział materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń:

 • Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Gazy (palne, niepalne, trujące)
 • Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące, materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Materiały samozapalne
 • Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • Materiały utleniające
 • Nadtlenki organiczne
 • Materiały trujące
 • Materiały zakaźne
 • Materiały promieniotwórcze
 • Materiały żrące
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Kurs podstawowy obejmuje wszystkie powyższe klasy zagrożeń oprócz: klasy 1 materiały i przedmioty wybuchowe oraz klasy 7 materiały promieniotwórcze. Pod tymi stwierdzeniami kryją się cysterny drogowe przewożące paliwo na stacje benzynowe.

Szkolenie ADR umożliwi Ci przewóz przesyłek pojedynczych w postaci: pudeł, bębnów, dużych pojemników, luzem oraz cystern o pojemności do 1000 litrów lub kontenerów-cystern do 3000 litrów.

 

Szkolenia ADR – cena

Jeżeli masz minimum 21 lat i posiadasz kategorię prawo jazdy uprawniającą do kierowania pojazdami do przewozów materiałów niebezpiecznych, możesz zapisać się na szkolenia ADR. Cena zależy od poziomu kursu. Jeżeli rozpoczynasz podstawowe szkolenia ADR, cena w OSK Lipski wynosi 700 zł. W przypadku kursu specjalistycznego jest to 400 zł.

 

Zapisz się