Kurs na operatora ładowarki

Kurs na operatora ładowarki

Wymagania wstępne dla uczestnika:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • aby poruszać się maszyną po drogach publicznych wymagane jest jedynie prawo jazdy kat. B
  • aby poruszać się maszyna jedynie po placu budowy, prawo jazdy nie jest wymagane.
  • jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia na maszyny budowlane powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

Kurs operatora ładowarki klasy kl. I, składa się z dwóch części:

  • teoretycznej - w formie wykładów z wyspecjalizowaną kadrą wykładowców, odbywających się w siedzibie ośrodka w sali wyposażonej w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
  • praktycznej - w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn.

Kursanci otrzymają materiały szkoleniowe pozwalające przygotować się do egzaminu.

Cel szkolenia:

Kurs operatora Ładowarki, bez ograniczeń, klasa I ma na celu przygotowanie uczestników kursu do pracy jako operator ładowarki oraz prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania wyżej wymienionego zawodu. Aby pracować maszyną niezbędne jest posiadanie Państwowych Uprawnień z wpisem do Książki Operatora Maszyn. Aby uzyskać uprawnienia państwowe należy ukończyć kurs w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego zdawanego przed Komisja Egzaminacyjną.