Kurs na instruktora techniki jazdy

Zapisz się

Lorem ipsum sit dolor,
a sol lorem ipsum

Dolorsolo insurus

Kurs na instruktora techniki jazdy kat. A, B, C, C+E, D u profesjonalistów

Kurs instruktora techniki jazdy kat. A, B, C, C+E, D pozwoli Ci zdobyć potrzebne kwalifikacje, by szkolić osoby posiadające prawa jazdy i nauczyć je, w jaki sposób działają systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych samochodach, jak zachować się w różnych warunkach (na śliskiej nawierzchni, jazdy defensywnej) oraz świadomości bezpiecznej jazdy. Jeżeli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i nauczyć uczestników szkolenia jazdy pod presją czasu lub zachowania na śliskiej nawierzchni, musisz uzyskać uprawnienia jako instruktor techniki jazdy. Dzięki pomocy naszych ekspertów staniesz na wysokości zadania i będziesz w stanie przekazać potrzebną wiedzę oraz umiejętności praktyczne innym.

Kurs instruktora techniki jazdy kat. A, B, C, C+E, D obejmuje nie tylko zakres praktyczny, ale również niezbędną wiedzę teoretyczną. Pokażemy Ci, jak rozmawiać i podejść do kursantów, którzy mogą sprawiać problemy. Kurs instruktora techniki jazdy pomoże również trenerom podczas standardowych szkoleń na prawo jazdy. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy techniki jazdy, którzy swoje umiejętności zdobywali w większości ODJ-ów w Polsce. Dzięki dodatkowym kwalifikacjom przekażesz kursantom większą wiedzę i umiejętności. Kurs na instruktora techniki jazdy uprawnia do pracy w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy.

Dla kogo kurs instruktora techniki jazdy kat. A, B, C, C+E, D będzie idealnym rozwiązaniem?

Kurs na instruktora techniki jazdy jest dostępny dla każdego, kto spełnia kilka podstawowych warunków. Poniżej podane kryteria wynikają bezpośrednio z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2013 poz. 91). Oto najważniejsze warunki:

  • każdy uczestnik musi mieć co najmniej średnie wykształcenie,
  • kursanci na kurs instruktora techniki jazdy kat. C, D, C+E muszą mieć prawo jazdy kategorii B przez co najmniej rok oraz prowadzi szkolenie w tej kategorii od minimum 3 lat,
  • uczestnicy kursu na instruktora techniki jazdy kat. A lub B muszą posiadać prawo jazdy dłużej niż 2 lata,
  • uczestnicy muszą mieć również orzeczenie psychologiczne poświadczające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
  • każdy kursant powinien posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  • dodatkowo należy wykazać się brakiem karalności.

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, możesz przystąpić do kursu na instruktora techniki jazdy. Pamiętaj, że równie ważne są także: umiejętności interpersonalne, przekazywania wiedzy oraz odpowiednie podejście do kursanta. Kurs na instruktora techniki jazdy może Ci pomóc, ale nie zastąpi kompetencji wrodzonych.