Kurs na operatora koparki i koparko-ładowarki

Kurs na operatora koparki i koparko-ładowarki - OSK Lipski

Wymagania wstępne dla uczestnika:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • aby poruszać się maszyną po drogach publicznych wymagane jest jedynie prawo jazdy kat. B
 • aby poruszać się maszyna jedynie po placu budowy, prawo jazdy nie jest wymagane.
 • jeżeli kursant posiada już jakiekolwiek uprawnienia na maszyny budowlane powinien przedstawić książkę potwierdzającą zdobyte uprawnienia.

Kurs operatora koparko-ładowarki oraz koparki, składa się z dwóch części:

 • teoretycznej - w formie wykładów z wyspecjalizowaną kadrą wykładowców, odbywających się w siedzibie ośrodka w sali wyposażonej w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
 • praktycznej - w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn.

Kursanci otrzymają materiały szkoleniowe pozwalające przygotować się do egzaminu.

Cel szkolenia:

Kurs operatora koparko-ładowarki oraz koparki, klasa I i III przygotowuje uczestników kursu do pracy jako operator koparko-ładowarki/koparki oraz prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania tego zawodu. Aby pracować maszyną niezbędne jest posiadanie Państwowych Uprawnień z wpisem do Książki Operatora Maszyn. Aby uzyskać uprawnienia państwowe należy ukończyć kurs w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego zdawanego przed Komisja Egzaminacyjną.

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:

 • zasady BHP
 • ogólna budowa i obsługa koparek/koparko-ładowarek
 • technologia robót realizowanych koparkami/koparko-ładowarkami

Zajęcia praktyczne:

 • instruktaż wstępny i stanowiskowy
 • wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym i ładowarkowym
 • jazda koparko-ładowarką/koparką
 • praca osprzętem koparkowym i ładowarkowym
 • wykonywanie obsługi technicznej codziennej