PIERWSZA POMOC 

tego nie oferuje żadna szkoła jazdy w Puławach

Jako jedyna szkoła nauki jazdy w Puławach oferujemy Państwu w cenie kursu rozszerzone szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ukończeniu szkolenia, nasi kursanci otrzymują dyplom i certyfikat.

Jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Obowiązek udzielenia pomocy reguluje prawo. W Polsce konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 Kodeksu karnego.

§1. ” Kto człowiekowi znajdujacemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić, bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3„!!!

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy w każdej firmie, przedsiębiorstwie czy też instytucji publicznej należy wyznaczyć pracownika – osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy!!! Nakaz ten dotyczy wszystkich firm art. 209 1 §1, art 237 11a §1 pkt 3.

W naszym ośrodku szkolenie z Pierwszej pomocy prowadzone jest w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny dyplom oraz certyfikat ukończenia szkolenia wraz z broszurką o pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone jest w małych grupach z użyciem fantoma, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych, materiałów poglądowych i multimedialnych.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla osób nie mających na codzień kontaktu z medycyną.

Szkolenie prowadzi dyplomowany Ratownik medyczny z ośmioletnim doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym (w tym z 5 letnim stażem jako Lider Zespołu Wyjazdowego).

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną wartość szkoleń.

Pomimo poważnego tematu, zajęcia odbywają się w miłej atmosferze i na długo zapadają w pamięci kursantom.

Opracowany przez nas schemat szkolenia, sprawia, że kursanci nabywają większej pewności siebie w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

W zajęciach praktycznych każdy uczestnik kursu będzie miał możliwość udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Dzięki kilku prostym zasadom udzielania pomocy można uratować czyjeś życie!!!

Program kursu

Kurs dzieli się na zajęcia teoretyczne prowadzony przy pomocy materiałów dydaktycznych, poglądowych i multimedialnych oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantoma, sprzętu medycznego i środków opatrunkowych.

Teoria (część wykładowa)

 1. Wprowadzenie do tematyki pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznanie się z podstawowymi pojęciami.
 2. Uwarunkwania prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
 3. Wzywanie pomocy.
 4. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego na miejscu zdarzenia.
 5. Elementy anatomii i fizjologii człowieka, ocena wstępna poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe, kontrola podstawowych funkcji życiowych.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłego i dziecka.
 7. Utrata przytomności, zaburzenia świadomości, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 8. Postępowanie w niedrożności górnych dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia).
 9. Prawidłowe rozpoznanie i postępowanie w przypadkach: ran, krwotoków, złamań, oparzeń, porażenia prądem, zatruć, zawału mięśnia serca, udaru mózgu, astmy, padaczki, cukrzycy, wstrząsu.

Praktyka (część ćwiczeniowa)

 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłego i dziecka.
 2. Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej.
 3. Postępowanie w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.
 4. Postepowanie w przypadkach urazów (wykonywanie opatrunków, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań).